Stichting Zero Emissie Busvervoer

Stichting Zero Emissie Busvervoer

Over de opdracht:

De Stichting Zero Emissie Busvervoer bestaat uit publieke en private partijen die zich gezamenlijk inzetten voor schoon en betaalbaar openbaar busvervoer.

De Stichting heeft als doel dat in het jaar 2025 alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland zero emissie hebben, op een manier die voor alle betrokken partijen financieel aantrekkelijk is. Voor deze omschakeling naar schoon én betaalbaar openbaar busvervoer is samenwerking nodig tussen alle partijen in de keten. Dit zijn overheden, vervoerbedrijven, producenten van bussen en van energie-infrastructuur, de toeleveranciers van deze producenten, financiële instellingen, kennisinstellingen en belangenverenigingen. De Stichting bevordert en versterkt de samenwerking tussen deze partijen.

De stichting heeft Marc Jager gevraagd haar activiteiten in Noord-Nederand te coördineren.

Meer informatie over het project vindt u hier

Onderdelen opdracht:

  • Adviseur
  • Aanjager projecten
  • Lobby
  • Strategie ontwikkeling
  • Draagvlak verwerven
  • Relevant netwerk op- en uitbouwen

Recent Projects

Procesbegeleider OPP Ameland-Holwerd

In opdracht van de Rijksoverheid, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten is Marc

Publiek Vervoer Drenthe-Groningen

In opdracht van de Drentse en Groninger gemeenten en beide provincies heeft Marc

SLIM Wonen met energie

Doel van de vereniging is het verduurzamen van de bestaande particuliere woningvoorraad. Het

Actieplan aanbesteden

Het actieplan ‘ondernemersvriendelijk aanbesteden’ slaat een de brug tussen aanbestedende diensten en het