Publiek Vervoer Drenthe-Groningen

Publiek Vervoer Drenthe-Groningen

Over de opdracht:

In opdracht van de Drentse en Groninger gemeenten en beide provincies heeft Marc in 2014 het draagvlak voor een gezamenlijke aanpak voor Publiek Vervoer verkend. Publiek Vervoer is de verzamelnaam voor alle vormen van vervoer waar publiek geld aan wordt besteed: Openbaar Vervoer en diverse vormen van ‘doelgroepenvervoer’ (leerlingen, ouderen, etc.)

Op basis van het verkende draagvlak is besloten om een gezamenlijke projectorganisatie in te richten die een Publiek Vervoermodel moet ontwikkelen en de aanbesteding in 2017 moet voorbereiden. Marc is gevraagd om hier als kwartiermaker, samen met een projectteam, de voorbereidingen voor te treffen.

 

Meer informatie over het project vindt u hier

Onderdelen opdracht:

  • Kwartiermaker
  • Aanjager pilotprojecten
  • Publiek-private samenwerking
  • Lobby
  • Strategie ontwikkeling
  • Draagvlak verwerven
  • Relevant netwerk op- en uitbouwen

Recent Projects

Procesbegeleider OPP Ameland-Holwerd

In opdracht van de Rijksoverheid, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten is Marc

Stichting Zero Emissie Busvervoer

De Stichting Zero Emissie Busvervoer bestaat uit publieke en private partijen die zich

SLIM Wonen met energie

Doel van de vereniging is het verduurzamen van de bestaande particuliere woningvoorraad. Het

Actieplan aanbesteden

Het actieplan ‘ondernemersvriendelijk aanbesteden’ slaat een de brug tussen aanbestedende diensten en het