Masterclasses BovenBouw

Masterclasses BovenBouw

Over de opdracht:

Onder de titel ‘BovenBouw’ worden gerenommeerde sprekers gevraagd hun kennis en ervaring rond aansprekende thema’s in een masterclass te delen.

De Noordelijke Regieraad Bouw werkt via het houden van ‘masterclasses’ aan verdere professionalisering van zowel het opdrachtgeverschap als ook het opdrachtnemerschap in de Noordelijk bouwwereld. De besproken thema’s hebben dan ook vaak een link met aanbesteden.

Meer informatie over ‘Bovenbouw’ en verslagen van al gehouden masterclasses vindt u hier.

Ik ben in opdracht van de Noordelijke Regieraad Bouw mede-organisator van de Masterclasses. Daarnaast leid ik als dagvoorzitter de ‘masterclasses’ in goede banen.

Onderdelen opdracht:

  • Organisatie masterclasses
  • Dagvoorzitterschap
  • Debatten leiden
  • Contacten met sprekers
  • Netwerk inbrengen

 

Recent Projects

Procesbegeleider OPP Ameland-Holwerd

In opdracht van de Rijksoverheid, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten is Marc

Publiek Vervoer Drenthe-Groningen

In opdracht van de Drentse en Groninger gemeenten en beide provincies heeft Marc

Stichting Zero Emissie Busvervoer

De Stichting Zero Emissie Busvervoer bestaat uit publieke en private partijen die zich

SLIM Wonen met energie

Doel van de vereniging is het verduurzamen van de bestaande particuliere woningvoorraad. Het