Portfolio Marc Jager | advies & management

Procesbegeleider OPP Ameland-Holwerd

In opdracht van de Rijksoverheid, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten is Marc gevraagd om als procesbegeleider deze partijen te

Publiek Vervoer Drenthe-Groningen

In opdracht van de Drentse en Groninger gemeenten en beide provincies heeft Marc in 2014 het draagvlak voor een gezamenlijke

Stichting Zero Emissie Busvervoer

De Stichting Zero Emissie Busvervoer bestaat uit publieke en private partijen die zich gezamenlijk inzetten voor schoon en betaalbaar openbaar

SLIM Wonen met energie

Doel van de vereniging is het verduurzamen van de bestaande particuliere woningvoorraad. Het werkgebied is Noord-Nederland. De vereniging tel zo’n

Actieplan aanbesteden

Het actieplan ‘ondernemersvriendelijk aanbesteden’ slaat een de brug tussen aanbestedende diensten en het regionale bedrijfsleven. Met zo’n € 17 miljard

Zaken doen met de overheid

Via dit project wil de Kamer van Koophandel bevorderen dat lokale en regionale bedrijven vaker succesvol mee doen bij aanbestedingen.

Inkomend toerisme

Doel van dit project is het inkomend toerisme bevorderen. Een betere keten-samenwerking en het optimaal benutten van de baanverlenging van

Masterclasses BovenBouw

Onder de titel ‘BovenBouw’ worden gerenommeerde sprekers gevraagd hun kennis en ervaring rond aansprekende thema’s in een masterclass te delen.

Innovatief Cameratoezicht

De Stichting Veiligheidszorg Noord wilde in samenwerking met een private partner, een Noordelijk Centrum voor Innovatief Cameratoezicht opzetten. De Stichting