Over Marc

Wie is Marc Jager ?

Marc Jager is geboren in Arnhem op 22 november 1976, opgegroeid in Oosterbeek en Dieren en op 18 jarige leeftijd vertrokken naar Groningen om te studeren en te wonen.

Na een studie Sociologie (RUG) in 2002 begon hij als beleidsmedewerker voor toenmalig Europarlementariër Albert Jan Maat. Belangrijkste aandachtsgebieden: plattelandsbeleid, visserij en regionaal economisch beleid. In 2005 heeft hij de studie Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie afgerond.

In 2007 maakte hij de overstap naar de werkgeversorganisatie Bouwend Nederland. Daar werkte hij als belangenbehartiger voor onderwijs en arbeidsmarkt. Inzet was het overbruggen van verschillen en culturen en blijvend zoeken naar het bereiken van een gezamenlijk doel: goed opgeleide jongeren aan een baan helpen in de bouwsector.

Ondertussen was hij sinds 1999 lid van Provinciale Staten voor het CDA. In 2007 werd hij fractievoorzitter. In 2009 werd hij gedeputeerde. Verantwoordelijk voor onder andere Wegen, Openbaar Vervoer en Energie. Na de verkiezingen van 2011 sloeg hij een nieuwe weg in: het zelfstandig ondernemerschap.

Tegenwoordig is Marc als zelfstandig adviseur, interim- en procesmanager betrokken bij diverse projecten, bedrijven en instellingen. Deze projecten bevinden zich bijna altijd op het snijvlak tussen overheid en markt. Zijn passie is het verbinden van publiek en privaat, bruggen slaan tussen verschillende belangen, het inpassen van echte idealen in de dagelijkse praktijk. Omdat het geheel meer is dan de som der delen.

Marc is getrouwd, vader van twee prachtige zoons en woont met zijn gezin in Haren.